Редакційна колегія

Головний редактор — Чернега О.Б., д.е.н., професор (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Заступник головного редактора — Горіна Г.О., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Відповідальний редактор серії — Ружинська Т.О.

Відповідальний секретар — Карабаза І.А., кандидат економічних наук, доцент.

Редакційна колегія серії (Україна): Кожухова Т.В., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Єрмак С.О., к.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Гринкевич С.С., д.е.н., проф. (Львівський національний аграрний університет, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин); Черниш І.В., д-р екон. наук, доцент (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  завідувач кафедри туризму та адміністрування); Сімахова А.О., к.е.н., доцент (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, заступник декана факультету міжнародної економіки з навчальної роботи, доцент кафедри економіки та управління національним господарством); Чичкало-Кондрацька І.Б., д.е.н., професор, (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу).

Закордонні члени редакційної колегії: Белостесиник Г. (Академія економічних знань, ректор, республіка Молдова); Дадо Я. (Університет імені Матея Бела, Республіка Словаччина); Папанікос Г. (Афінський інститут освіти та досліджень, Грецька республіка); Плоае В. (Університет Овідіус, Румунія); Солодовников С. Ю. (Інститут економіки НАН Білорусі, Республіка Білорусь); Сіскос Є. (Технічний університет Західної Македонії, Грецька республіка); Сураганова С. (Євразійський національний університет імені Льва Миколайовича Гумільова, Казахстан); Халлір Б. (Європейський торговельний інститут, Федеративна республіка Німеччина); Шелег М. С. (Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ), Республіка Білорусь); Шеневуа М. (Університет Овернь-Клермон-1, Франція).