Редакційна колегія

Головний редактор — Чернега О. Б., д.е.н., професор (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Заступник головного редактора — Горіна Г. О., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Відповідальний редактор серії — Акіндєєв Д. В.

Відповідальний секретар — Горяйнова Ю. А, кандидат технічних наук, доцент.

Редакційна колегія серії: Бочарова Ю. Г., д-р екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Кожухова Т. В., д-р екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Іванова Н. С., д-р екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського); Маловичко С. В., д-р екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Ніколайчук О. А., канд. екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Нєізвєстна О. В., канд. екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Барабанова В. В., канд. екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Богатирьова Г. А., канд. пед. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського); ШевченкоЛ. Я., канд. екон. наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Гринкевич С. С., д-р екон. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»); Черниш І. В., д-р екон. наук, доцент (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); Чичкало-Кондрацька І. Б., д-р екон. наук, професор (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); Бурдина М., канд. екон. наук, доцент (Університет Центральної Оклахоми, США); Єрмак С. О., д-р екон. наук, доцент (Національний університет «Одеська політехніка»); Сімахова А. О., канд. екон. наук, доцент (Національний авіаційний університет); Косова Т. Д., д-р екон. наук, професор (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ).