Редакційна колегія

Головний редактор — Чернега О.Б., д.е.н., професор (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Заступник головного редактора — Горіна Г.О., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Відповідальний редактор серії — Акіндєєв Д.В.

Відповідальний секретар — Карабаза І.А., кандидат економічних наук, доцент.

Редакційна колегія серії (Україна): Косова Т.Д., д.е.н., професор (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Єрмак С.О., к.е.н., доцент (Одеський національний політехнічний університет); Шендригоренко М.Т., к.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Сімахова А.О., д.е.н., доцент (Національний авіаційний університет); Чичкало-Кондрацька І.Б., д.е.н., професор (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка); Гринкевич С.С., д.е.н., професор (Львівський національний аграрний університет); Кожухова Т.В., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського); Іванова Н.С., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), Гейєр Е.С., д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), Маловичко С.В. , д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

Закордонні члени редакційної колегії:  Бурдіна Марія (Університет центральної Оклахоми, США)