Про журнал

Журнал «Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» заснований і видається Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з 1999 р.

Основними цілями журналу є поширення знань та ідей науковців-економістів, розвиток діалогу у галузі проблем підприємництва, менеджменту, маркетингу, національної та міжнародної економіки, фінансів та інвестицій, обліку, аналізу та контролю в українських і міжнародних колах науковців і практиків.

Основними завданнями журналу «Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» є:

  • підвищення якості досліджень, у тому числі і дисертаційних, шляхом розвитку механізму професійного та суспільного обговорення їх результатів;
  • висвітлення внеску науковців-економістів у розвиток економічної науки;
  • розміщення  інформації про актуальні теоретичні і прикладні дослідження з розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу, національної та міжнародної економіки, фінансів та інвестицій, обліку, аналізу та контролю на мікро-, мезо- та макро-рівнях;
  • забезпечення наступності і кооперації наукової праці за рахунок оперативності передачі наукової інформації в просторі і часі;
  • сприяння розміщенню публікацій результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, сучасних доробок молодих фахівців та талановитих студентів.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями  підприємництва, менеджменту, маркетингу, національної та міжнародної економіки, фінансів та інвестицій, обліку, аналізу, контролю на мікро-, мезо- та макро-рівнях, а також іншими питаннями, які доводиться вирішувати стосовно соціально-економічного розвитку України та світу.

Важливою частиною редакційної політики є публікація статей, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері економіки України.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України, близького зарубіжжя та країн Західної Європи.